KPO na robotyzację 2024

Cel przeznaczenia środków KPO dla robotyzacji :

Aby zachować konkurencyjność krajowego przemysłu, konieczne są inwestycje w obszar robotyzacji i cyfryzacji. W ramach Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano udzielenie bezzwrotnego wsparcia dotacyjnego na inwestycje w technologie robotyczne i cyfrowe, aby przyspieszyć procesy robotyzacji w polskim przemyśle.

W jaki sposób?

Realizacja tego celu obejmie następujące działania:

 • Implementację inteligentnych linii produkcyjnych i budowy inteligentnych fabryk ,
 • Wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań mających na celu transformację cyfrową,
 • Wsparciu transformacji w kierunku przemysłu 4.0, z uwzględnieniem szczególnym przemysłu w kierunku robotyzacji ,
 • Zastosowanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) do implementacji procesów produkcyjnych i biznesowych ,
 • Wdrażaniu technologii komunikacji maszyna do maszyny ,
 • Wdrożeniu nowoczesnych technologii cyfrowych wspierających transformację w stronę zmniejszenia emisji środowiskowych,
 • Wdrażaniu nowoczesnych miejsc pracy

Ulga na robotyzację

Od początku 2022 roku wprowadzono do polskiego systemu podatkowego ulgę na robotyzację, której celem jest zachęcanie przedsiębiorstw do inwestowania w nowe technologie usprawniające procesy produkcyjne.
Dzięki temu przedstawiciele firm produkcyjnych mogą odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kwalifikowanych kosztów związanych z inwestycjami w tego rodzaju rozwiązania, jednak suma odliczenia nie może przekroczyć dochodu podatnika w danym roku podatkowym.
Istotne jest także to, że preferencyjne traktowanie podatkowe obejmuje jedynie zakup nowych komponentów w całym procesie.

Elementy kwalifikujące się pod ulgę to:

 • Zakup nowych robotów przemysłowych;
 • Zakup komponentów funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi;
 • Zakup komponentów poprawiających ergonomię i bezpieczeństwo pracy;
 • Zakup komponentów umożliwiających zdalne zarządzanie, monitorowanie, badanie lub serwisowanie robotów przemysłowych (na przykład czujniki, kamery);
 • Koszty związane z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia zrobotyzowanego systemu.- Koszty usług szkoleniowych dotyczących prawidłowej obsługi robotów przemysłowych.

Przykład wykorzystania ulgi :

Przykładowo, rozważmy inwestycję w robotyzację o wartości 750 000 zł, gdzie koszty kwalifikowane do ulgi sięgają tej kwoty. Zgodnie z zasadami, od podstawy opodatkowania odliczana jest pełna kwota inwestycji (należy pamiętać, że w większości przypadków będzie to amortyzacja środka trwałego, a nie jego cena nabycia). Ponadto, dzięki uldze, mamy prawo do odliczenia kolejnych 50%. Przy założeniu stawki podatku na poziomie 19%, oraz przyjęciu, że skorzystamy z pełnego okresu obowiązywania ulgi, a stawka amortyzacji pozwoli na pełne odliczenie, uzyskamy oszczędność w wysokości 19% × 375 000 zł = 71 250 zł.

Pobieranie danych...