Wsparcie

Zespół naszych inżynierów jest z Tobą przy każdym kroku realizacji Twojego indywidualnego projektu. Począwszy od pierwszego etapu jakim jest wstępna koncepcja przyszłego zrobotyzowanego stanowiska, poprzez ustalenie i weryfikacje założeń, opracowanie symulacji całego procesu realizowanego na Twoim zrobotyzowanym stanowisku, przygotowanie wszystkich złożeń i rysunków komponentów stanowiska w formacie 2D oraz 3D, montaż, stworzenie oprogramowania, testy, odbiory końcowe, aż po pełne wsparcie przy całym okresie ekspolatacji.

Jak działamy?

Wizyta w Twojej firmie

Podczas której krok po kroku analizujemy cały proces produkcyjny, słuchamy Twoich potrzeb związanych z danym stanowiskiem, określamy zagrożenia i niebezpieczeństwach jakie mogą na nim występować, aby następnie przedstawić możliwie jak najlepsze rozwiązania na zautomatyzowanie danego procesu w taki sposób, aby skrócić jego czas co w konsekwencji spowoduje zwiększenie produktywności.

Opracowanie projektu

Nasi konstruktorzy przygotowują modele 2D oraz 3D wszystkich komponentów, które wchodzą w skład całego stanowiska. Następnie na podstawie tych plików tworzony jest layout z zachowaniem odpowiednich odległości zgodnych z normami bezpieczeństwa, a także symulacja realizowanego procesu dzięki której jesteśmy w stanie wyeliminować błędy, które mogłyby się pojawić w późniejszych etapach. Na podstawie wykonanych w tym kroku badań zamawiane są wszystkie komponenty wchodzące w skład zrobotyzowanego stanowiska.

Budowanie zrobotyzowanego stanowiska wraz z programowaniem

Po etapie związanym z wykonaniem wszystkich niezbędnych testów minimalizujących późniejsze błędy przechodzimy do etapu, podczas którego integrujemy ze sobą wszystkie komponenty, a także sprawdzamy założenia z rzeczywistością. Na tym etapie również przygotowywane jest oprogramowanie, które będzie realizowało dany proces produkcyjny.

Montaż i uruchomienie stanowiska w Twojej firmie

Całe stanowisko przetransportowywane jest do Twojego zakładu produkcyjnego, a następnie zespół naszych specjalistów dokonuje jego montażu, sprawdzenia poprawności działania wszystkich funkcji , a także dodatkowego sprawdzenia, czy wszystkie założenia związane z zakładanym poziomem bezpieczeństwa zostały zachowane. Po stwierdzeniu zgodności odbywają się odbiory stanowiska, a także przekazujemy Tobie całą niezbędną dokumentacje.

Szkolenia

Operatorzy, którzy będą obsługiwać zrobotyzowane stanowisko wysyłani są na specjalnie przygotowane pod Twoje potrzeby szkolenie. Podczas którego przechodzą oni przez świat programowania od największych podstaw, aż do bardzo zaawansowanego programowania, dzięki któremu będą wstanie poradzić sobie z każdym przyszłym problemem.

Wsparcie techniczne i serwis

Gwarantujemy pełne wsparcie techniczne w całym okresie użytkowania, a także serwis konserwacji oraz dostęp do części zamiennych, dzięki czemu Twoja linia produkcyjna będzie pracować w pełnym zakresie bez możliwości wystąpienia jakichkolwiek przestojów.

Pobieranie danych...