Memo Play 2

Graficzna funkcja monitorowania łuku składa się z następujących elementów:

  • Funkcja monitorowania;
  • Funkcja logowania;

Funkcja graficznego monitorowania łuku pobiera próbki danych związanych ze spawaniem łukowym i przedstawia je w oprogramowaniu programatora w postaci wykresu i wartości liczbowych. Dane można wyświetlać jak również zapisywać w jednostce pamięci zewnętrznej.

Zalety

  • Lepsza wizualizacja – możliwość wyświetlenia wartości w postaci liczbowej czy też wykresów.
  • Możliwość przechowywania wszystkim danych w pamięci zewnętrznej.

Zainteresowany

Skontaktuj
się z nami

O czym chcesz z nami porozmawiać?

  • stanowisko zrobotyzowane
  • robot współpracujący
  • serwis
  • szkolenie
  • oprzyrządowanie i elementy ekspolatacyjne