Wiresense

WireSensePLAY

Różnice w wymiarach elementów, takie jak nieregularne szczeliny czy tolerancje mocowania, mogą w produkcji zrobotyzowanej wpłynąć na efekt idealnej spoiny. Częściowo nawet minimalne różnice materiałowe lub nieprecyzyjne przyrządy mocujące wpływają negatywnie na rezultat spawania i powodują konieczność dodatkowej obróbki, która wiąże się z nakładami kosztów i czasu.
Dzięki technologii WireSense te problemy należą do przeszłości.

W WireSense drut elektronowy jest wykorzystywany w roli czujnika. Po dokładnym sprawdzeniu elementu przed spawaniem wysyła odpowiedni sygnał do robota, na podstawie którego może on dostosować swój program do rzeczywistej pozycji elementu.

Zalety technologii WireSense

WYKRYWANIE KRAWĘDZI

 • Wykrywanie pozycji krawędzi w celu optymalnego umiejscowienia położenia punktu początkowego i końcowego spawania
 • Możliwość wyrównywania tolerancji elementów i mocowania

POMIAR WYSOKOŚCI

 • Rozpoznawanie niepożądanego rowka
 • Wykrywanie grubości blachy w zakresie 0,5–20 mm zarówno w przypadku stali, stali nierdzewnej i aluminium
 • Pomiar z wysoką precyzją i prędkości

DRUT W ROLI CZUJNIKA

 • Brak wymaganych dodatkowych optycznych urządzeń pomiarowych
 • Wyjątkowa dostępność elementów
 • Brak zużycia
 • Brak kosztów konserwacji lub czyszczenia
 • Brak konieczności kalibracji między czujnikiem i TCP

Zainteresowany

Skontaktuj
się z nami

O czym chcesz z nami porozmawiać?

 • stanowisko zrobotyzowane
 • robot współpracujący
 • serwis
 • szkolenie
 • oprzyrządowanie i elementy ekspolatacyjne