Welding in Teach Mode

Pozwala to na sprawdzenie warunków spawania bezpośrednio podczas nauki. Aby aktywować tą funkcję należy przed komendą ARCON włączyć przycisk na programatorze odpowiedzialny za ten proces, a mianowicie chodzi tutaj o przycisk WELD ON/OFF. Zielona dioda umieszczona w jego lewym, górnym rogu sygnalizuje czy opcja ta jest aktywna.

Zalety

  • Możliwość sprawdzenia warunków, a także wyników spawania w trakcie programowania.
  • Nie ma potrzeby, aby do celów sprawdzenia poprawności spoiny przechodzić do trybu automatycznego.

Zainteresowany

Skontaktuj
się z nami

O czym chcesz z nami porozmawiać?

  • stanowisko zrobotyzowane
  • robot współpracujący
  • serwis
  • szkolenie
  • oprzyrządowanie i elementy ekspolatacyjne