Weaving Adjustment

Przegląd funkcji:

  • Amplituda zakosowania może być stale zwiększana
  • Prędkość robota i częstotliwość zakosowania również mogą być dostosowane w razie potrzeby.

Informacje o warunkach rowka można ustawić ręcznie jako wartości stałe, ale także można je zautomatyzować za pomocą dodatkowych urządzeń pomiarowych, takich jak na przykład czujnik dotykowy lub inny punkt początkowy będący jednostką wykrywającą.

Zalety

  • Daje możliwość rozszerzenia standardowej funkcji zakosowania.
  • Funkcja jest również opcjonalną częścią adaptacyjnej procedury spawania w oprogramowaniu MotoEyeLT, jeżeli jest używane laserowe śledzenie szwu.

Zainteresowany

Skontaktuj
się z nami

O czym chcesz z nami porozmawiać?

  • stanowisko zrobotyzowane
  • robot współpracujący
  • serwis
  • szkolenie
  • oprzyrządowanie i elementy ekspolatacyjne