TouchSense

WireSensePLAY

Dzięki TouchSense możliwa jest do określenia dokładna pozycja elementu przed rozpoczęciem procesu spawania spoin pachwinowych i spoin doczołowych. Określenie pozycji startowej i końcowej następuje na podstawie kontroli elementu spawanego za pomocą drutu lub dyszy gazowej. Po przekazaniu sygnałów do robota może on obliczyć dokładną ścieżkę spoiny.

Zainteresowany

Skontaktuj
się z nami

O czym chcesz z nami porozmawiać?

  • stanowisko zrobotyzowane
  • robot współpracujący
  • serwis
  • szkolenie
  • oprzyrządowanie i elementy ekspolatacyjne