SeamTracking

SeamTrackingPLAY

Odpowiada za rozpoznawanie różnic wymiarów elementów i ich zamocowania w trakcie spawania,
w rezultacie czego otrzymywana jest perfekcyjna spoina bez poprawek.
Poprzez ruchy wahadłowe robot sam koryguje przebieg spoiny, dzięki ścieżka spoiny jest zawsze dokładnie śledzona. Zapobiega to błędom spawania związanym z tolerancjami mocowania i elementów.

Możliwe do zastosowania zarówno przy spawaniu łukiem krótkim, natryskowym i pulsującym,
jak również w kombinacji z procesami CMT lub TWIN.

Zainteresowany

Skontaktuj
się z nami

O czym chcesz z nami porozmawiać?

  • stanowisko zrobotyzowane
  • robot współpracujący
  • serwis
  • szkolenie
  • oprzyrządowanie i elementy ekspolatacyjne