Point Variable T-Variable

Należy zaprogramować w pierwszej fazie ścieżkę podstawową, a następnie ustalić ilość przesunięć do warstwy bieżącej. Poszczególne pozycje będą zarejestrowane jako zmienna T, dzięki czemu można użyć ich ( liczby warstw) tak często jak to tylko będzie konieczne bez ponownego poruszania robotem.

Główną różnicą w stosunku do standardowej zmiennej pozycji P jest przeznaczenie lokalne. Oznacza to, że wszystkie informacje są zapisywane w bieżącym JOB’ie, należą tylko do zadania ,w którym zostały ustawione. Dzięki temu ta sama zmienna T może być używana w kilku różnych zadaniach z różnymi informacjami o pozycji.

Podsumowujące zmienna T ma zakres lokalny i może być używana w jednym zadaniu z ustalonymi parametrami, a w kolejnym z innymi. Natomiast zmienna P ma zakres globalny to znaczy, że wywołanie jej będzie miało cały czas te same parametry w kilku różnych zadaniach.

Zalety

  • Funkcja ta upraszcza programowanie na szwach wielowarstwowych.
  • Pomaga oszczędzić miejsce w pamięci.
  • Zastępuje ograniczone zmienne P.
  • Do 9999 zmiennych T dla każdego zadania.
  • Możliwość edycji offline.

Zainteresowany

Skontaktuj
się z nami

O czym chcesz z nami porozmawiać?

  • stanowisko zrobotyzowane
  • robot współpracujący
  • serwis
  • szkolenie
  • oprzyrządowanie i elementy ekspolatacyjne