Memo Play

Funkacja ta daje możliwość zapisu dowolnej ścieżki robota w plikach, a następnie ścieżkę tą można odtwarzać tak często jak tylko chcemy.

Przykład:

W pierwszej warstwie wykrywanie łuku kompensuje przesunięcia między nauczonymi, a obecnymi stanowiskami. Ta „nowa” ścieżka będzie przechowywana i odtwarzana we wszystkich kolejnych warstwach.

Zalety

  • Przydatna funkcja w pakiecie do zgrzewania wielowarstwowego.
  • Zamiast Comarc można również użyć śledzenia laserowego sensor z MotoEyeLT dla pierwszej warstwie.

Zainteresowany

Skontaktuj
się z nami

O czym chcesz z nami porozmawiać?

  • stanowisko zrobotyzowane
  • robot współpracujący
  • serwis
  • szkolenie
  • oprzyrządowanie i elementy ekspolatacyjne