Forum Ekonimiczne – edycja 2022_główne_zdjęcie
20.06.2022

Forum Ekonimiczne – edycja 2022

Obszary kształcenia zawodowego na potrzeby polskich przedsiębiorców – ekspert 2022

Jednym z głównych problemów z którymi spotykają się przedsiębiorcy wdrażający robotyzację do swoich zakładów jest dzisiaj brak wykwalifikowanego personelu w zakresie technologii i obsługi robotów. Koniecznym jest stworzenie tzw.: Inżynierii Projektowania Przyszłości. Stworzenie Kolegium Rozwoju Umiejętności Zawodowych w którym na przykład założony przez władze ośrodek uczniowie będą zdobywać praktyczne umiejętności w zakresie produkcji dzięki systemowi małych grup oraz serii tysięcy godzin eksperymentów i praktycznego szkolenia. Nowoczesna kadra inżynierów tworzy towary i usługi wymagane przez społeczeństwo i środowisko.

Robotyzacja jest koniecznością. Istnieje wiele korzyści płynących z wprowadzenia do produkcji robotów przemysłowych - dzięki tym korzyścią zmienia się świat i zakłady produkcyjne w Polsce.

AutorRadosław GrabowskiCEO, Robotpol

Proklamuję za powstaniem. Wydziałów Nauk Przyszłości. Katedra Robotów i Mechatroniki. To zapewni ludziom i społeczeństwu dostatniej przyszłości dzięki robotom i mechatronice.

Brakuje zawodów: Inżynier projektujący robotyk, Inżynier maszyn precyzyjnych, Technik robotyk programista

Celem powinno być prowadzenie edukację i badań, aby szkolić przyszłych inżynierów którzy będą kierować przyszłością z bogatą wyobraźnią i doskonałym osądem, zdobywając szeroki zakres wykształcenia i głęboką specjalistyczną wiedzę. Celem uczelni technicznych oraz techników zawodowych jest zdobycie podstawowych i wyspecjalizowanych umiejętności zalecam swoistą symbiozę pomiędzy uczelniami a szkołami zawodowymi tj.: umiejętność logicznego wyrażania się i umiejętność komunikacji oraz pojmowania wpływu technologii inżynierskiej na społeczeństwo i przyrodę oraz odpowiedzialność inżynierów na społeczeństwo i wykorzystuj je jako wiedzę naukową. Umiejętność rozwiązywania problemów społecznych poprzez integrację technologii, czyli umiejętność projektowania inżynierskiego.

Aby zaangażować się w rozwój robotów, potrzebujemy najpierw podstawowej wiedzy z zakresu robotyki. A języki programowania, takie jak język C, C++, Python, Java itp., są głównie używane do tworzenia robotów. Ponadto kwalifikacje, które można wykorzystać w pracy, obejmują inżynierów podstawowych informacji, inżynierów wykorzystania CAD, inżynierów mechaników, głównych inżynierów elektryków i tak dalej. Ponadto w odpowiedzi na rozwój robotów, które rozwijają się na całym świecie, konieczne może być nauczenie się języka obcego, takiego jak angielski lub chiński. Pożądane jest posiadanie szerokiej wiedzy i umiejętności, aby z różnych perspektyw tworzyć lepsze produkty.