Budowa i zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych w robotyce

Robotyka to szeroka dziedzina, obejmująca wiele rodzajów maszyn i urządzeń. Poniżej przedstawiam podstawową budowę i zasadę działania niektórych podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w robotyce.

Robot przemysłowy

Budowa:

 • Mechanizm manipulacyjny (ramię robota): Może mieć kilka stopni swobody, dzięki czemu może poruszać się w różnych kierunkach i orientacjach.
 • Efektor końcowy (narzędzie robota): Może to być chwytak, narzędzie spawalnicze, narzędzie do malowania itp.
 • System sterowania: Składa się ze sterownika, oprogramowania i interfejsów umożliwiających komunikację z innymi urządzeniami.

Zasada działania:

Robot otrzymuje instrukcje od kontrolera, np. aby przesunąć ramię do określonej pozycji. Siłowniki robotyczne (często silniki elektryczne) poruszają ramieniem zgodnie z tymi instrukcjami.

Czujniki

Budowa:

Zależy od typu czujnika. Może to być czujnik wizyjny, czujnik ciśnienia, czujnik odległości, czujnik temperatury itp.

Zasada działania:

Czujniki zbierają informacje o otoczeniu i przesyłają je do układu sterującego robota. Na przykład czujnik odległości może poinformować robota o przeszkodzie w jego odległości.

Systemy wizyjne

Budowa

 • Kamera: Do nagrywania obrazów.
 • Oprogramowanie: Do analizy obrazu i interpretacji danych.
 • Oświetlenie: Stwarza odpowiednie warunki do rejestracji obrazu.

Zasada działania:

Kamera wykonuje zdjęcie, które oprogramowanie analizuje w celu identyfikacji obiektów, ich położenia, kierunku i innych cech.

Aktuatory (mechanizmy wykonawcze)

Budowa:

Mogą to być silniki elektryczne, napędy hydrauliczne lub pneumatyczne.

Zasada działania:

Otrzymują sygnały ze sterownika robota i przekształcają je w ruch fizyczny, umożliwiając robotowi manipulowanie lub poruszanie się.

Systemy sterowania

Budowa:

 • Kontroler: To mózg robota, zawierający procesory, pamięć i interfejsy.
 • Oprogramowanie: Umożliwia programowanie i sterowanie robotem.
 • Interfejsy: Do komunikacji z innymi urządzeniami, czujnikami i aktuatorami.

Zasada działania:

System sterowania odbiera dane z czujników, analizuje je i wysyła niezbędne polecenia do elementów wykonawczych w celu sterowania ruchem i funkcjami robota.

Systemy nawigacji

Budowa:

 • Czujniki lokalizacji: np. systemy GPS, SLAM (jednoczesna lokalizacja i mapa), czujniki inercyjne.
 • Oprogramowanie: Do interpretacji danych z czujników i obliczania trasy.

Zasada działania:

System nawigacji na bieżąco aktualizuje lokalizację robota w przestrzeni, umożliwiając mu poruszanie się w określonym środowisku bez kolizji.

Stacje dokujące

Budowa:

 • Platforma dokująca: Fizyczna przestrzeń, do której robot powraca, aby naładować baterie lub wykonać inne funkcje.
 • System komunikacji: Do komunikacji ze stacją dokującą.

Zasada działania:

Gdy robot wymaga ładowania lub innej konserwacji, wraca do stacji dokującej. W przypadku robotów mobilnych stacje te często służą do ładowania akumulatorów.

Systemy zasilania

Budowa:

 • Baterie lub akumulatory: Źródła energii dla robotów mobilnych.
 • Przewodowe systemy zasilania: Do stacjonarnych robotów przemysłowych.

Zasada działania:

Układy elektryczne dostarczają robotowi energię, która umożliwia mu funkcjonowanie. W zależności od potrzeb robota może to być energia zmagazynowana w bateriach, energia elektryczna dostarczana kablem lub inne źródła energii.

Systemy komunikacji

Budowa:

 • Moduły komunikacyjne: np. Wi-Fi, Bluetooth, RFID.
 • Oprogramowanie: Do kodowania i dekodowania danych.

Zasada działania:

Systemy komunikacyjne umożliwiają wymianę danych pomiędzy robotem a innymi systemami, urządzeniami lub użytkownikiem.

Mechanizmy bezpieczeństwa

Budowa:

 • Czujniki bezpieczeństwa: Takie jak skanery laserowe, maty bezpieczeństwa, bariery świetlne.
 • Systemy hamowania awaryjnego: Zatrzymują robota w przypadku wykrycia zagrożenia.

Zasada działania:

Mechanizmy bezpieczeństwa monitorują otoczenie i pracę robota, aby zapewnić bezpieczną pracę w środowisku pracy. W przypadku wykrycia potencjalnego zagrożenia systemy te mogą automatycznie zatrzymać robota lub podjąć inne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

Interfejs użytkownika

Budowa:

 • Panele dotykowe i wyświetlacze: Umożliwiają interakcję użytkownika.
 • Klawiatury i kontrolery: Do wprowadzania poleceń i manipulowania robotem.
 • Oprogramowanie: Zapewnia intuicyjną obsługę.

Zasada działania:

Interfejs użytkownika pozwala na interakcję z robotem, programowanie jego zadań, monitorowanie stanu i diagnozowanie problemów.

Programowanie offline (OLP)

Budowa:

 • Oprogramowanie: Umożliwia symulować i programować ruchy robota w środowisku wirtualnym.
 • Interfejsy: Do importowania modeli CAD i eksportowania skryptów programistycznych.

Zasada działania:

OLP umożliwia inżynierom tworzenie, testowanie i optymalizację botów w symulowanym środowisku przed wdrożeniem ich w prawdziwym systemie produkcyjnym.

Moduły adaptacyjne

Budowa:

 • Czujniki: Takie jak czujniki siły/momentu obrotowego, które dostarczają informacji o interakcjach z otoczeniem.
 • Oprogramowanie adaptacyjne: Pozwala robotowi elastycznie reagować na nieoczekiwane zmienne.

Zasada działania:

Moduły adaptacyjne umożliwiają robotom dostosowywanie się do zmian w środowisku lub różnic w dostarczanych materiałach, co ma kluczowe znaczenie dla elastycznych procesów produkcyjnych.

Systemy kooperacyjne

Budowa:

 • Interfejsy komunikacyjne: synchronizacja funkcji kilku robotów. ⦁ Oprogramowanie do współpracy: do koordynowania pracy kilku robotów.

Zasada działania:

W środowiskach, w których współpracuje wiele robotów, systemy współpracujące umożliwiają im współpracę w celu osiągnięcia wspólnego zadania, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i wydajność.

Roboty mobilne

Budowa:

 • Koła lub rolki: Do przemieszczania się.
 • Czujniki nawigacyjne: Do pozycjonowania i mapowania otoczenia.
 • Systemy naprowadzania: Do planowania tras i omijania przeszkód.

Zasada działania:

Roboty mobilne są przeznaczone do poruszania się w różnych środowiskach, dostosowywania się do przeszkód i wykonywania zadań takich jak transport, inspekcja i badania.

Roboty współpracujące (coboty)

Budowa:

 • Czujniki siły/momentu obrotowego: Pozwalają wykryć kolizje z ludźmi lub innymi przeszkodami.
 • Miękkie powierzchnie: Zmniejszają ryzyko obrażeń w przypadku kontaktu z ludźmi.
 • Interfejsy użytkownika:Umożliwiają łatwe programowanie i interakcja z robotem.

Zasada działania:

Roboty współpracujące są przeznaczone do bezpośredniej pracy z ludźmi, w przeciwieństwie do tradycyjnych robotów przemysłowych, które wymagają izolacji. Coboty mogą bezpiecznie pracować w tym samym pomieszczeniu co ludzie, bez barier fizycznych.

Systemy kontroli wizyjnej

Budowa:

 • Aparaty i czujniki obrazu: Robienie i przechwytywanie zdjęć.
 • Oprogramowanie do analizy obrazu: Do interpretacji danych wideo i tworzenia poleceń dla robota.

Zasada działania:

Systemy wizyjne pozwalają robotom „widzieć” otoczenie i reagować na nie. Można je wykorzystać do identyfikacji detali, kontroli jakości lub nawigacji.

Chwytaki końcowe

Struktura:

 • Chwyty, szczypce, przyssawki: Narzędzia umożliwiające manipulowanie przedmiotami.
 • Narzędzia specjalne: Takie jak spawarki, narzędzia do klejenia itp.

Zasada działania:

Chwytaki końcowe to części robota, które wchodzą w interakcję z otoczeniem. Wybór odpowiedniego chwytaka końcowego zależy od zadania, które będzie wykonywał robot.

Systemy śledzenia i monitorowania

Budowa:

 • Kamery i czujniki: Pozwalają śledzić lokalizację robota lub elementy, z którymi wchodzi w interakcję.
 • Oprogramowanie monitorujące: Do analizy i prezentacji danych z monitoringu.

Zasada działania:

Systemy te monitorują i kontrolują pracę robota, pozwalając użytkownikowi ocenić wydajność, zidentyfikować problemy i zapewnić bezpieczeństwo.

Systemy uczenia maszynowego

Budowa:

 • Algorytmy uczenia się: Takie jak sieci neuronowe, maszyny wektorów nośnych, drzewa decyzyjne itp.
 • Bazy danych: Zawierają dane szkoleniowe i testowe.

Zasada działania:

Roboty wykorzystujące uczenie maszynowe mogą „uczyć się” na danych, dostosowywać się do nowych sytuacji i optymalizować swoje działania. Potrafią rozpoznawać wzorce, przewidywać zachowania i podejmować decyzje w bardziej złożonych środowiskach niż tradycyjnie programowane roboty.

Sensory taktylne

Budowa:

 • Czujniki dotyku: Rejestrują kontakt z powierzchniami.
 • Czujniki ciśnienia: Mierzą siłę nacisku.

Zasada działania:

Czujniki dotyku pozwalają robotom wykrywać dotyk i reagować na różne naciski, co ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach wymagających precyzyjnej manipulacji.

Baterie i systemy zasilania

Budowa:

 • Baterie litowo-jonowe: Popularne źródło zasilania robotów mobilnych.
 • Stacje dokujące: Do automatycznego ładowania robotów.

Zasada działania:

Roboty muszą mieć dostęp do źródła zasilania. W przypadku robotów stacjonarnych mogą to być połączenia przewodowe, natomiast roboty mobilne zazwyczaj korzystają z akumulatorów i wymagają systemów monitorowania i ładowania tych akumulatorów.

Kinematyka i dynamika robotów

Budowa:

 • Silniki: Do poruszania przegubami robota.
 • Enkodery: Do kontroli położenia przegubów.

Zasada działania:

Kinematyka zajmuje się ruchem robota bez uwzględnienia sił działających na ten ruch, natomiast dynamika zajmuje się siłami i momentami działającymi na robota. Te dwa obszary odgrywają kluczową rolę w programowaniu i sterowaniu precyzyjnymi ruchami robota.

Bezpieczeństwo robotów

Budowa:

 • Skanowanie laserowe: W celu wykrycia znajdujących się w pobliżu osób i innych przeszkód.
 • Bariery i osłony: W celu fizycznego odizolowania robota.

Zasada działania:

Bezpieczeństwo robotyczne obejmuje technologie i procedury zapewniające bezpieczne działanie robotów w środowisku człowieka. Celem jest uniknięcie kolizji i możliwych obrażeń.

Integracja z innymi systemami

Budowa:

 • Interfejsy komunikacyjne: Takie jak Ethernet, Wi-Fi, protokoły przemysłowe.
 • Oprogramowanie integracyjne: Umożliwia komunikację robota z innymi systemami takimi jak PLC czy MES.

Zasada działania:

W zintegrowanych środowiskach produkcyjnych roboty muszą komunikować się z innymi maszynami i systemami sterowania. Pozwala koordynować działania, monitorować proces i optymalizować produkcję.

Systemy autonomiczne

Budowa:

 • Algorytmy nawigacji: Dla samodzielnego poruszania się.
 • Czujniki: Takie jak lidary, radary, ultradźwiękowe do wykrywania otoczenia.

Zasada działania:

Roboty autonomiczne mogą działać niezależnie, bez ciągłej interwencji człowieka. Wykorzystują złożone algorytmy i czujniki, aby reagować na zmieniające się warunki i wykonywać zadania w dynamicznych środowiskach.

Różne technologie i komponenty, z których składają się te roboty przemysłowe i ich systemy, świadczą o tym, jak złożone i wyrafinowane stały się dzisiejsze maszyny. Zrozumienie tych aspektów jest kluczem do skutecznego projektowania, wdrażania i użytkowania robotów w różnych środowiskach przemysłowych.

Parametry techniczne maszyn i urządzeń stosowanych w robotyce

Parametry techniczne maszyn i urządzeń stosowanych w robotyce są kluczowe dla inżynierów i techników, aby w pełni zrozumieć możliwości i ograniczenia danego urządzenia. Poniżej przedstawiono kilka typowych parametrów technicznych, które są często uwzględniane w robotyce różnych maszyn i urządzeń:

Robot przemysłowy

 • Zasięg robota: Określa największy obszar roboczy robota.
 • Ładowność: Maksymalna waga, jaką robot może unieść.
 • Dokładność pozycjonowania: Określa, jak dokładnie robot może dotrzeć do określonej lokalizacji.
 • Liczba osi: Można niezależnie sterować kilkoma różnymi ruchami robota.
 • Maksymalna prędkość: Maksymalna prędkość, z jaką robot może się poruszać.
 • Rodzaj instalacji: Można zainstalować na podłodze, suficie, ścianie itp.

Czujniki

 • Zakres pomiarowy: Jaka jest największa i najmniejsza odległość pomiarowa.
 • Dokładność: Jaki jest błąd pomiaru czujnika.
 • Czułość: Najmniejsza zmiana, jaką może wykryć czujnik.
 • Czas reakcji: Jak szybko czujnik reaguje na zmiany.

Kamery i systemy wizyjne

 • Rozdzielczość: Liczba pikseli obrazu.
 • Liczba klatek na sekundę: Ile klatek na sekundę może przechwycić kamera.
 • Zakres dynamiki: Zakres jasności, jaki kamera może jednocześnie rejestrować.
 • Ogniskowa: Określa pole widzenia kamery.

Silniki i napędy

 • Moc: Maksymalna moc, jaką może wytworzyć silnik.
 • Prędkość obrotowa: Maksymalna liczba obrotów na minutę (RPM).
 • Moment obrotowy: Siła obrotowa wytwarzana przez silnik.

Układy zasilania i akumulatory

 • Pojemność: W przypadku akumulatorów, jak długo mogą dostarczać energię przed ładowaniem.
 • Napięcie: Napięcie wytwarzane przez akumulator lub źródło zasilania.
 • Maksymalny prąd wyjściowy: Maksymalna ilość prądu, jaką może zapewnić system.

Sterowniki i kontrolery

 • Liczba wejść/wyjść: Ile różnych sygnałów sterownik może przetwarzać jednocześnie.
 • Szybkość przetwarzania: Jak szybko administrator może przetwarzać dane.
 • Pamięć: Ile danych może przechowywać sterownik.

Uchwyty i narzędzia końcowe

 • Typ: Pneumatyczny, mechaniczny, elektromagnetyczny itp.
 • Siła chwytu: Maksymalna siła, jaką może wywrzeć uchwyt.
 • Zasięg chwytu: Maksymalny i minimalny rozmiar obiektu do przechwycenia.

Parametry te stanowią jedynie ogólne informacje podawane przez producentów. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć te parametry w kontekście konkretnego zastosowania robotyki, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie urządzenia i optymalną wydajność.

Klasyfikacja maszyn i urządzeń stosowanych w robotyce

Maszyny i urządzenia stosowane w robotyce można klasyfikować na wiele sposobów. Poniżej przedstawiono kilka metod klasyfikacji.

Według zakresu ruchu i liczby osi

 • Roboty jednoosiowe: Mogą poruszać się tylko w jednej osi.
 • Roboty dwuosiowe: Mają dwa stopnie swobody.
 • Roboty wieloosiowe: Trzy lub więcej osi ruchu.

Według konstrukcji

 • Roboty kartezjańskie: Poruszają się wzdłuż osi X, Y i Z.
 • Roboty cylindryczne: Poruszają się wzdłuż osi i wokół jednej osi.
 • Roboty sferyczne (kuliste): Posiadają ruch obrotowy wokół dwóch osi i ruch wzdłuż jednej osi.
 • Roboty SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm): Wykorzystywane głównie w montażu, charakteryzują się dwoma poziomymi ruchami obrotowymi i jednym pionowym ruchem liniowym.
 • Roboty antropomorficzne: Zaprojektowane tak, aby ich budowa i zakres ruchu były podobne do budowy i cech ludzkiego ramienia.

Według zastosowania

 • Roboty przemysłowe: Stosowane w produkcji, montażu, spawaniu itp.
 • Roboty medyczne: Do zastosowań chirurgicznych, rehabilitacyjnych lub diagnostycznych.
 • Roboty edukacyjne: Wykorzystywane do nauki programowania i robotyki.
 • Roboty eksploracyjne: Używane do eksploracji kosmosu, głębin oceanów lub trudno dostępnych obszarów.
 • Roboty domowe: Odkurzacze, kosiarki, pomoce domowe itp.

Według interakcji z otoczeniem

 • Roboty autonomiczne: Mogą działać samodzielnie, bez interwencji człowieka.
 • Roboty półautonomiczne (zdalnie sterowane): Wymagają pewnej interakcji z użytkownikiem, ale mogą również wykonywać pewne zadania samodzielnie.
 • Roboty zdalnie sterowane: Całkowicie zależne od instrukcji użytkownika.

Według rodzaju napędu

 • Roboty elektryczne: Do napędu wykorzystują silniki elektryczne.
 • Roboty hydrauliczne: Używaj płynów hydraulicznych jako źródła zasilania.
 • Roboty pneumatyczne: Wykorzystują sprężone powietrze jako źródło zasilania.

Według rozmiaru i skali

 • Mikroboty: Bardzo małe roboty.
 • Makroboty: Duże roboty, m.in. roboty przemysłowe.

Według rodzaju zastosowanych czujników

 • Roboty wizualne: Wyposażone w kamery i systemy obrazowania.
 • Roboty dotykowe: Wykorzystują czujniki dotykowe.
 • Roboty sonarowe: Wykorzystanie dźwięku do określenia odległości.

Klasyfikacja ta przedstawia jedynie główne kategorie maszyn i urządzeń zrobotyzowanych. W praktyce istnieje wiele bardziej szczegółowych podziałów, które zależą od konkretnych potrzeb i zastosowań.

Elementy funkcjonalne maszyn i urządzeń stosowane w robotyce

Maszyny i urządzenia stosowane w robotyce składają się z różnych elementów funkcjonalnych, które razem umożliwiają realizację określonych zadań. Poniżej podano główne elementy funkcjonalne typowego robota przemysłowego oraz ich opis:

Mechanizm napędowy (aktuator)

 • Silniki elektryczne: Najczęściej stosowane w robotach; mogą to być silniki krokowe, serwo lub bezszczotkowe silniki prądu stałego.
 • Siłowniki hydrauliczne: Stosowane w robotach o wysokim udźwigu, które oferują dużą moc w małych rozmiarach.
 • Siłowniki pneumatyczne: Lżejsze i tańsze od siłowników hydraulicznych, ale mniej dokładne.

Mechanizm przekładniowy

 • Przekładnie, przekładnie ślimakowe, paski napędowe itp., które zmieniają siłę i prędkość generowaną przez siłownik.

Układ sterowania

 • Kontrolery: Urządzenia interpretujące sygnały wejściowe i instrukcje programowania w celu sterowania robotem.
 • Oprogramowanie: Specjalne aplikacje umożliwiające programowanie, sterowanie i monitorowanie robota.

Czujniki

 • Czujniki wizyjne: Kamery i systemy wizyjne do wykrywania obiektów i nawigacji.
 • Czujniki dotyku i siły: Wykrywają kontakt robota z otoczeniem i mierzą siłę.
 • Enkodery: Do pomiaru kąta obrotu i prędkości silników.
 • Czujniki odległości: Na przykład echosondy lub lasery do pomiaru odległości.

Siłowniki końcowe (gripery)

 • Chwytaki mechaniczne do obiektów ruchomych.
 • Narzędzia takie jak spawarki, noże i szczotki.
 • Specjalne efektory, np. ssawki wykorzystujące próżnię do podnoszenia .

System zasilania

 • Baterie, akumulatory lub bezpośrednie źródła zasilania.

System komunikacji

 • Interfejsy umożliwiające robotowi komunikację z innymi urządzeniami, maszynami czy komputerami. Mogą być przewodowe (Ethernet, USB) lub bezprzewodowe (Wi-Fi, Bluetooth).

Lokalizacja i konstrukcja robota

 • Ramię robota, platforma, przeguby i inne części konstrukcyjne, które zapewniają robotowi stabilność i mobilność.

Systemy bezpieczeństwa

 • Ogrodzenia, skanery bezpieczeństwa, czujniki kolizji i inne urządzenia zapewniające bezpieczną pracę robota w obecności ludzi.

Każdy z tych elementów ma swoją charakterystykę i można go dostosować do konkretnego zastosowania robotycznego. W zależności od zadania, do jakiego robot jest przeznaczony, niektóre z tych elementów mogą być bardziej złożone, inne natomiast można uprościć lub całkowicie pominąć.

Zainteresowany

Skontaktuj
się z nami

O czym chcesz z nami porozmawiać?

 • stanowisko zrobotyzowane
 • robot współpracujący
 • serwis
 • szkolenie
 • oprzyrządowanie i elementy ekspolatacyjne