ARC Sensor Comarc Basic

Urządzenie spawalnicze o stałej charakterystyce napięciowej ma tę właściwość, że prąd spawania zmienia się wraz ze zmianą odległości między wiórami, a metalem podstawowym. Te informacje są pozyskiwane przez robota podczas wykonywania spawu. Modyfikacja odbywa się w kierunkach poziomych linii zgrzewania dla kierunku ruchu robota tak, aby różnica prądu między obiema stronami spawu była wyważona. Wykonywana jest jednoczesna modyfikacja w kierunkach pionowych linii zgrzewania dla pionu tak, aby osiągnąć ustawioną wartość prądu.

Zalety

  • Możliwość modyfikacji w kierunku poziomym i pionowym.
  • Funkcja ta działa tylko przy prostym zakosowaniu.

Zainteresowany

Skontaktuj
się z nami

O czym chcesz z nami porozmawiać?

  • stanowisko zrobotyzowane
  • robot współpracujący
  • serwis
  • szkolenie
  • oprzyrządowanie i elementy ekspolatacyjne